SFP-RKP

Nylander och Adlercreutz: Finskt trä brinner inte bättre än svenskt – vi måste sluta försvåra träbyggande

Bakgrunden till spörsmålet är det dubbla brandskyddskravet som idag orsakar extra kostnader för trähöghusbyggande på cirka 100 euro per kvadratmeter.
 
− Byggnader orsakar en stor del av våra koldioxidutsläpp. Trähöghus har ett ca 75% mindre koldioxidfotspår än betonghöghus, säger Nylander.
 

Henriksson: Barnfattigdomen i Finland bör tas på allvar

- Vi kan inte blunda för att vi i Finland har familjer där barnfattigdom är ett faktum.  Antalet barn som bor i mindre bemedlade familjer har nästan tredubblats på tjugo år, säger SFP:s partiordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.
 
Idag är 20 procent av ensamförsörjarfamiljer låginkomsttagare, i mitten på 1990-talet var andelen ungefär 10 procent. Orsakerna till de låga inkomsterna hos ensamförsörjare är både arbetslöshet och nedskärningarna i inkomstöverföringarna.
 

Bergqvist: Vård och språk varken får eller kan ställas mot varandra!

- Det här är en felaktig uppfattning. De språkliga rättigheterna är en grundlagsenlig rättighet. Tillgången till vård är nog en rättighet, men inte en grundlagsenlig sådan. Därför kan tillgången till vård inte åsidosätta de språkliga rättigheterna, säger Svenska folkpartiets vice ordförande Sandra Bergqvist.  

Samma tankegång gäller också när det kommer till att organisera vården.

Biaudet: Riksdagen stöder kvinnoorganisationerna

Den största av dem är takorganisationen Kvinnoorganisationernas centralförbund (KOC) med 58 medlemsorganisationer och tillsammans ca 400 000 medlemmar. Eva Biaudet, som är ordförande för KOC och initiativtagare till en budgetmotion för tilläggsfinansiering för kvinnoorganisationerna, är glad över det efterlängtade stödet över partigränserna. Anslaget ingick även i Sfp:s skuggbudget.

Blomqvist: Anhöriga till de omkomna beväringarna i Dragsvik borde ha fått rätt till skälig ersättning

Riksdagen har i dag godkänt ett välkommet lagförslag som ger tilläggsersättning till beväringar som fått bestående men samt en engångsersättning som har karaktären av en livförsäkring för anhöriga till en person som har avlidit under tjänstgöring till följd av ett olycksfall i militärtjänst eller en tjänstgöringsrelaterad sjukdom.

- Jag är glad att riksdagen godkände detta viktiga lagförslag, men jag beklagar att vi inte kunde komma överens om retroaktiviteten, säger riksdagsledamot Thomas Blomqvist.

Mer forskning och innovation på EU-horisonten

Europarlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) har som rapportör arbetat hårt för att garantera en ökad budget till 120 miljarder euro för åren 2021-2027. EU:s forsknings- och innovationsprogram är den största inkomstkällan för institutioner som sysslar med forskning.

- Om Europa ska klara sig i den globala konkurrensen, så behöver vi ett ambitiöst och framåtsträvande program för forskning och innovation, konstaterar Torvalds. Det är också ett sätt att garantera ett växande antal arbetsplatser i Finland.

Rehn-Kivi vill påverka hälsovårdens och socialskyddets utformning

Rehn-Kivi är medlem i social- och hälsovårdsutskottet samt arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

– Riksdagsarbetets intensitet har överraskat på många sätt. Min tid i riksdagen har präglats av social- och hälsovårdsreformen och behandlingen av det enorma lagpaketet har varit både mångfacetterat och tidskrävande. Det arbetet måste slutföras och på ett sätt som bäst kommer invånarna till nytta, säger Rehn-Kivi.

Torvalds: Att lämna eller inte lämna, det måste Storbritannien ta ställning till

För Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) är domslutet ett välkommet klargörande.

- Domstolen slår fast att det finns ett tredje alternativ för Storbritannien. Nu har diskussionen förts utgående från att det är ett antingen eller: antingen lämna unionen utan ett avtal eller godkänna avtalet. Storbritannien kunde också besluta att stanna i EU, säger Torvalds.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP