Nyheter

16.11.2018 | SFP-RKP

Den här veckan godkände Europaparlamentet ett initiativ som berör minimistandarder för minoriteter i EU.

15.11.2018 | SFP-RKP

Tjänstemännen i EU-kommissionen som ansvarar för rovdjurspolitiken är i färd med att försöka få igenom restriktioner för hur medlemsstaterna kan förvalta rovdjur som är strikt skyddade under EU:s art- och habitatdirektiv - såsom varg, björn och lodjur.

14.11.2018 | SFP-RKP

SFP i Helsingfors gruppanförande i budgetdebatten hölls av Marcus Rantala på onsdagen.

14.11.2018 | SFP-RKP

Den sysselsättande effekten av SFP:s alternativa budget för 2019 är 3000 fler arbetsplatser jämfört med regeringens budgetförslag. Det är en av de viktigaste slutsatserna i den konsekvensanalys som riksdagens utredningstjänst har gjort.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi