Mats Löfström

Löfström: Nytt finländskt rekord i populism av Sannfinländarna

Sannfinländarna vill i sin alternativa budget skära ner klumpsumman till Åland med 100 miljoner euro.

– Man vet inte om man ska skratta eller gråta, det är så oseriöst att jag undrar hur man ens täcks. Leena Meri, som uttalar sig om Åland för Sannfinländarnas del, är själv medlem av riksdagens grundlagsutskott och vet så klart att förslaget inte ens är möjligt eftersom det strider mot både grundlagen och Ålands självstyrelselag, säger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström

Uusi liikennepalvelulaki ei saa vaikeuttaa matkailuyritysten toimintaa

Uusi liikennepalvelulaki astuu voimaan heinäkuussa. Viikonloppuna useat tiedotusvälineet raportoivat uuden lain seurauksista. Uuden lain myötä matkailuyrittäjät eivät enää saisi kuljettaa asiakkaitaan eri toimintapisteiden välillä, esimerkiksi lomakylästä ja kajakkilaiturille. Matkailuyrittäjiltä vaadittaisiin jatkossa taksilupaa, jotta he saisivat kuljettaa asiakkaita eri toimintapisteiden välillä.

Löfström: Suomi.fi måste få en svenskspråkig identitet

Suomi.fi –portalen lanserades under 2017 för att medborgare ska kunna sköta ärenden med olika statliga myndigheter digitalt på ett ställe. Efter att man registrerat sig på hemsidan kan man skicka brev till exempelvis skatteverket, sköta fullmakter eller göra flyttanmälan till magistraten.

Hemsidan upprätthålls av befolkningsregistercentralen och har utvecklats på initiativ av finansministeriet.

Imprisonment is not the way forward

The unfortunate situation between the Spanish government and the regional parliament in Catalonia must return to a mutual dialogue with the goal of reaching a peaceful and satisfactory solution for all parties. The imprisonment of democratically elected officials is not the way forward, and we urge the Spanish government to reconsider it’s actions. In Europe we need respect for differing political opinions and goals. The only acceptable solution is a commitment to constructive dialogue by all parties.

Pages

Subscribe to RSS - Mats Löfström