Uusi liikennepalvelulaki ei saa vaikeuttaa matkailuyritysten toimintaa

18.06.2018

Stefan Wallin ja Mats Löfström puuttuvat epäkohtaan: Tarvitsemme vähemmän byrokratiaa, ei uusia esteitä pienyrittäjille haja-asutusalueella ja saaristossa.

Uusi liikennepalvelulaki astuu voimaan heinäkuussa. Viikonloppuna useat tiedotusvälineet raportoivat uuden lain seurauksista. Uuden lain myötä matkailuyrittäjät eivät enää saisi kuljettaa asiakkaitaan eri toimintapisteiden välillä, esimerkiksi lomakylästä ja kajakkilaiturille. Matkailuyrittäjiltä vaadittaisiin jatkossa taksilupaa, jotta he saisivat kuljettaa asiakkaita eri toimintapisteiden välillä.

− Tämä on täysin kohtuutonta, jos uuden lain seuraus on tämä. Matkailuyrittäjän elämää ei saa vaikeuttaa, vaan sitä pitää päinvastoin helpottaa keventämällä byrokratiaa, kansanedustaja Stefan Wallin sanoo.

Monessa haja-asutusalueen tai saariston turistikohteessa ei ole toimivaa joukkoliikennettä. Liikennepalvelulakipaketti oli iso kokonaisuus ja eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta oli tietoinen siitä, ettei kaikkia käytännön seurauksia voitu ennustaa lakiesityksen käsittelyn yhteydessä. Sen takia valiokunta lisäsi mietintöönsä takaportin, jonka mukaan nopeita korjausliikkeitä tarvitaan, mikäli ongelmia esiintyisi.

− Liikenne- ja viestintäministeriön olisi syytä hälventää epävarmuudet nopeasti ja kertoa, mitkä säännöt pätevät. Jos kyse on lain tulkinnasta, ministeriö voi itse täsmentää lakia. Jos itse lakitekstissä on ongelmakohtia, hallituksen täytyy nopeassa aikataulussa viedä uusi lakiesitys eduskuntaan niin kuin valiokunnan mietinnössä edellytettiin. Tarvitsemme vähemmän byrokratiaa, ei uusia esteitä pienyrittäjille, kansanedustaja Mats Löfström sanoo. Hän on Ruotsalaisen eduskuntaryhmän jäsen liikenne- ja viestintävaliokunnassa. Löfström ja Wallin ottavat tänään yhteyttä Liikenne- ja viestintäministeriöön asian tiimoilta.

− Matkailun korkeasesonki on kohta ovella ja silloin on tärkeää, että matkailuyrittäjät saavat keskittyä varsinaiseen toimintaansa, eivätkä joudu tulkitsemaan epämääräisiä sääntöjä. Emme saa aiheuttaa matkailuyrittäjille vaikeuksia, ne ovat tärkeitä saaristolle ja muille haja-asutusalueille, Wallin ja Löfström painottavat.

Kirjoittaja: