SFP-RKP

Europaparlamentet vill binda Ryssland till ett säkrare Östersjön

Europaparlamentets transportutskott gav måndagen 29.05.2001 sitt stöd till SFP:s krav på att Östersjöns utsatta läge beaktas i förbättrandet av sjösäkerheten inom Europeiska unionen. Europaparlamentariker Astrid Thors har för SFP:s räkning gjort två ändringsförslag vilka gör att man uppmärksammar trafiken till och från Ryssland.

Skulle EU:s nya jämställdhetsregler göra Oravais hantering av kommundirektörsfrågan olaglig?

En av de centrala punkterna i förslaget till nya regler mot diskriminering av kvinnor i arbetslivet är utvidgningen av rätten att återfå arbete efter föräldraledighet.

Enligt förslaget skulle en arbetstagare (eller tjänsteman) ha rätt att efter föräldraledighet få sitt gamla jobb eller motsvarande arbete enligt villkor som inte är mindre förmånliga. Samtidigt skulle varje behandling som missgynnar en kvinna och som har direkt eller indirekt samband med graviditet, mordeskap eller att man förenar familje- och arbetsliv vara förbjuden direkt diskriminiering.

Thors om Europaparlamentets plenum i Strasbourg nästa vecka 10.5.2001

Under nästa vecka kommer följande saker av intresse att behandlas:

Tisdag- Återvinning av elektronik och bestämmelse om komponenter i elektronik. Vissa svårigheter uppkommer för känt finländskt bolag om Kommitténs förslag går igenom.
- Sjösäkerhet: vad skall ansvaret vara för klassificeringsällskap?
- Fråga till Kommissionen: Varför koordineras inte EU-ländernas åsikter i IMF?

Berndt-Johan Lindström utnämnd till medarbetare i Bryssel

Europaparlamentariker Astrid Thors nya medarbetare i Bryssel heter Berndt-Johan Lindström. Lindström är politices magister från Åbo Akademi, 29 år gammal och hemma från Karis. Han övergår till posten som medarbetare från tjänsten som högskolepolitisk sekreterare vid Åbo Akademis Studentkår. Lindström kommer att följa med arbetet i europaparlamentets industriutskott, där forskningsfrågor nu är särskilt aktuella, samt utskottet för humangenetik i vilket Thors koordinerar den liberala gruppens arbete.

16.000 namn för djuren överlämnas idag till kommissionär Byrne i Strasbourg

Namnlistorna som samlats av finlandssvenska djurvänner i Västra Nyland, på Kimitoön och på annat håll i Svenskfinland överräcks idag av Astrid Thors till kommissionär David Byrne på hans tjänsterum i Strasbourg.

Den snabba och starka uppslutningen bakom Karin Svahnströms, Anneli Finnbergs och Stig Österbergs initiativ visar att det finns ett stort engagemang i Finland för bättre djurskydd och för en förändrad lantbrukspolitik.

"Kommittén för sjösäkerhet måste få muskler"

Europaparlamentet behandlar denna vecka kommissionens förslag om att inrätta en enda sjösäkerhetskommitté för att ersätta fem befintliga kommittéer. Syftet är att samordna och underlätta ändringar av gemenskapslagstiftningen.

"Det är skäl att stöda kommissionens förslag att slå samman flera kommittéer till en," konstaterar Astrid Thors. Thors stöder också parlamentets uppfattning att det i namnet bör framgå att kommittén skall ansvara för förhindrande av föroreningar.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP