SFP-RKP

Torvalds: Kauppasopimus Marokon kanssa on oltava juridisesti kestävää- muuten tilanne Länsi-Saharassa pahenee

Kauppasopimus on aiheuttanut erimielisyyksiä poliittisten ryhmien välillä parlamentissa johtuen herkästä tilanteesta Marockon hallitsemalla alueella Länsi-Saharassa. Keskeisenä kysymyksenä on, ovatko Länsi-Saharasta peräisin olevat tuotteet EU:n ja Marokon tekemän sopimuksen alaisia. EU-tuomioistuin on aikaisemmin katsonut että EU:n ja Marokon solmimia sopimuksia eivät sisällyttää Länsi-Saharaa koska kaikki juridiset vaatimukset eivät ole täyttyneet.

Kaarle Hurtig eduskuntavaaleihin RKP:n ehdokkaana

– Päätös politiikkaan lähtemisestä kumpusi sekä innostuksesta että turhautumisesta. Innostuksesta siihen, että meillä on täysin ennennäkemättömällä tavalla keinoja ja resursseja radikaalisti ihmislähtöisemmän yhteiskunnan rakentamiseksi. Turhautumisesta siihen, että ongelmien ratkaisemiseen ja uusien ideoiden etsimiseen tarkoitettu poliittinen järjestelmä on ajautunut syyllisten osoittelemisen, riitelyn ja erilaisten etujärjestöjen ja puolueiden välisen kilpailun näyttämöksi, Hurtig taustoittaa päätöstään.

Keskinen: Seuraavan hallituksen täytyy sitoutua edistämään tasa-arvoa

Keskisellä on monipuolinen työkokemus, ja viimeiset vuodet hän on työskennellyt sijoitusalalla. Hän on aiemmin työskennellyt mm. ruotsinkielisessä informaatio- ja kulttuurikeskus Luckan’issa nuorten tukipalveluihin liittyvien kehitystehtävien parissa sekä oppilaanohjauksen lehtorina.

Keskinen ajaa etenkin naisten tasa-arvoisen aseman vahvistamista yhteiskunnassa. Hän painottaa myös kaikkien ihmisten mahdollisuuksia löytää oma paikkansa työmarkkinoilla ja ylipäätään elämässä.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP