SFP-RKP

Henriksson vaati rahaa rokottamisen valistustoimintaan

- Hallituksen tulisi ottaa huomioon valistustoimintaa, kun niin sanotut joulurahat jaetaan. Kysymys on jos siihen löytyy halua, RKP:n puheenjohtaja ja kansanedustaja Anna-Maja Henriksson sanoo.

- Sain tilannekatsauksen tämänpäiväisellä vierailulla Malmin sairaalassa Pietarsaaressa. Hyvä uutinen on, että uusia tuhkarokkotapauksia ei ole todettu. Mutta, on selvää että tarvitaan lisää resursseja jotta voidaan aloittaa tehostettu valistuskampanja rokottamisen puolesta, Anna-Maja Henriksson sanoo.

Torvalds: Itävalta hidastaa CO2- neuvotteluiden edistyksiä

Kolme ensimmäistä yritystä sopimukseen pääsemiseen on keskeytetty neuvoston toimesta. Neuvostoa johtaa Itävalta ja he ovat olleet haluttomia kompromissiin.

- Itävalta on epäonnistunut täydellisesti tehtävässään koordinoida jäsenmaiden mielipiteitä tässä kysymyksessä. Vaikuttaa siltä että he vain seuraavat käskyjä Berliinistä, Torvalds sanoo. Moni jäsenmaa, Suomi mukaan lukien, vaatii ympäristöystävällisempää linjausta, mutta tämä ei näy ollenkaan itävaltalaisten toiminnassa neuvotteluiden aikana.

RKP Varsinais-Suomessa nimesi Sixten Laine ja Märta Marjamäki eduskuntavaaliehdokkaiksi

Sixten Laine, 61 vuotta, joka on kotoisin Rosalasta Kemiönsaarella on koulutukseltaan stuertti, mutta hän on pidemmän ajan toiminut yksinyrittäjänä.

- Yrittäjyys on kampanjani tärkein asia. Edellytykset oman yrityksen perustamiseen ja yrittäjyyteen ovat parannettavia. Jäykkä byrokratia ei saa olla este yrittäjyydelle, Laine sanoo.

Laine asuu ja toimii saaristossa ja myös siksi saaristokysymykset ovat hänelle tärkeitä. Terveydenhuollon saatavuus omalla äidinkielellä ja vanhustenhuolto ovat asioita joiden eteen Laine haluaa tehdä töitä.

Rehn-Kivi: Fosterlandet bör behandla beväringar och fredsbevarare på lika villkor

I motionen föreslogs att beväringar i Finland ska få likadan ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom som i krishanteringsuppdrag utomlands. Enligt nuvarande lagstiftning betalar Statskontoret bara ut 4810 euro i ersättning för begravningskostnader. Men någon egentlig ersättning för dödsfallet betalas inte. För militärer som dör i internationella krishanteringsuppdrag betalas däremot 200 000 euro och det betalas ut till en namngiven förmånstagare.

Biaudet: Lagutskottet måste lyfta fram familjevåldet

Lagutskottet godkände enhälligt att i själva lagparagraferna lyfta fram behovet av att domstolen vid vårdnadstvister alltid bedömer förekomsten av våld i familjen.

– Jag är väldigt glad att riksdagens lagutskott enhälligt gick in för att på paragrafnivå lyfta fram eventuell förekomst av våld inom familjen, då domstolen bedömer villkoren för vårdnad och umgängesrätt. Detta har varit ett tydligt krav från kvinnoorganisationerna under tiotals år, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

Pohjanmaan RKP nimesi Hans Snellman ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin 2019

- On tärkeää, että vahvistamme yhteistyötä erialueilla kaikkien kolmen Pohjanmaan maakuntien välillä. Tavoitteena on olla maan menestynein talousalue jossa keskitytään pohjoismaiseen yhteistyöhön, Snellman sanoo.

Kansalaisten perusoikeudet ja vapaudet on turvattava kaikissa muodoissaan nyt ja tulevaisuudessa, etenkin kielpalvelut eri hallinnollisilla alueilla.

Rannikkoalueella on aktiivinen elinkeinoelämä ja Snellman haluaa luoda oikeat edellytykset yrityksille jotta ne voivat kasvaa.

Rehn-Kivi: Välkommet initiativ som visar vår uppskattning för krigsinvaliderna

Samtliga utskottsmedlemmar har skrivit under lagmotionen som föreslår att invaliditetsgraden som berättigar till anstaltsvård sänks från 20 procent till 10 procent. I fortsättningen ska alltså även de krigsinvalider som har en lägre invaliditetsgrad att ha rätt till statsgaranterad anstaltsvård. På detta sätt förbättras krigsinvalidernas möjligheter att få vård enligt deras individuella behov. Riksdagsledamot och medlem i social- och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi gläds åt beslutet.

Henriksson kräver pengar för aktiv vaccinationskampanj!

- Det att vi nu har en situation där ett barn i Larsmo insjuknat i mässling, visar vad som kan hända då tillräckligt många inte låtit vaccinera sina barn. Det är alldeles uppenbart att det ännu behöver satsas mer på direkt upplysning till föräldrarna då det gäller vikten av att låta vaccinera sina barn, säger SFP:s ordförande , riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP