Nyheter

27.5.2017 | SFP-RKP

SFP:s partiordförande, tidigare justitieminister Anna-Maja Henriksson lyfte vid barnträdgårdslärarutbildningslinjens dimission i Jakobstad idag upp språkbad som en fungerande lösning för språkutbildning.

27.5.2017 | SFP-RKP

Svenska riksdagsgruppens ordförande och medlemmen i utrikesutskottet Stefan Wallin kräver att regeringen vidtar snara åtgärder för att korrigera den klena bemanningen och bristande resurseringen av Finlands diplomatbeskickningar utomlands.

24.5.2017 | SFP-RKP

Idag redogör regeringen för den nationella energi- och klimatstrategin fram till år 2030. SFP:s riksdagsledamot och vice ordförande Anders Adlercreutz varnar för enkelspårighet i energipolitiken.

22.5.2017 | SFP-RKP

Kostnader för förbindelsebåtstrafiken bör även efter landskapsreformen tas ur statsbudgeten

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi