Nyheter

25.4.2017 | SFP-RKP

Pressmeddelande 25.4.2017 Publiceringsfritt genast

24.4.2017 | SFP-RKP

Trots att sysselsättningsläget fortfarande är kritiskt och den kommande vårdreformen kräver mycket arbete innan den är klar väljer regeringen språkundervisningen i grundskolan som profilfråga.

24.4.2017 | SFP-RKP

Svenska folkpartiets partiordförande Anna-Maja Henriksson ställer upp för omval. Henriksson har varit ordförande i ett år.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi