Päivähoito

Borgarsdóttir Sandelin: Varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkoja tulee nostaa

Sosiaali- ja terveydenhuolto, erityisesti vanhustenhuolto, oli yksi RKP:n priorisoinneista strategiatyössä sekä budjetin laatimisessa. Niin kauan kuin tämä alue kuulu kuntien tehtäviin priorisoimme näin RKP:ssä. Olemme myös aikaisemmin nostanut varhaiskasvatuksen maksuttomuuden keskusteluihin. Helsingin strategia sanoo, että var­haiskasvatuksessa panostetaan laatuun, työntekijöiden pysyvyyteen ja turvalliseen arkeen.

Henriksson peräänkuuluttaa työryhmää uudistamaan perhevapaita

Useimmat puolueet ovat nyt todenneet, että Suomen on uudistettava järjestelmäänsä. Tavoitteena on joustavoittaa perheiden arkea ja parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla.

- Olen iloinen, että monet nyt ovat ymmärtäneet sen, mitä RKP on sanonut jo pitkään, että järjestelmää on kehitettävä. Sen sijaan, että istumme paneelista toiseen kertomassa toisillemme korulauseita, meidän tulisi nyt edetä asiassa, Henriksson sanoo.

Puoluesihteeri Guseff ehdolle kuntavaaleissa

- Haluan olla mukana luomassa menestyvää Helsinkiä. Pienen lapsen isänä päivähoito- ja koulukysymykset ovat erityisen tärkeitä arjessani. Samalla on kyse kokonaisuudesta: toimivat palvelut ja asumispolitiikka ovat välttämättömiä menestyvälle Helsingille. Hyvinvoiva Helsinki on hyväksi koko maalle, Guseff sanoo.

- Ääni RKP:lle on ääni kaksikielisen Suomen puolesta. Me työskentelemme kokonaisvaltaisesti kaikilla tasoilla, kunnallisesti, alueellisesti ja kansallisesti, saavuttaaksemme kaikkia hyödyttäviä ratkaisuja.

Nylander ja Biaudet: Tarvitsemme perhepoliittisen kokonaisuudistuksen

- Nykyiset perhevapaus- ja kotihoidon tukijärjestelmät eivät tue äitien urakehitystä. Paluu työelämään viivästyy ja laskee samalla palkkatasoa. Siksi tarvitsemme perhevapaiden, kotihoidon tuen sekä päivähoidon kokonaisuudistuksen. Perhevapaita tulisi uudistaa esimerkiksi 6+6+6 -mallin mukaisesti. Meidän on myös ennakkoluulottomasti tarkasteltava kotihoidon tukea, sanoo Nylander Rkp:n puoluekokouksessa pitämässään puheessa.

Subscribe to RSS - Päivähoito