Pohjoismaat

Henriksson: Siniset epätoivoisia tuodessa esille ummehtunutta nationalismia

Kulttuuriministeri Sampo Terho (s.) sanoi Helsingin Sanomille, että lukion ruotsin kielen opetuksesta voitaisiin tehdä vapaaehtoinen. Terho pitää ruotsin kielen opiskelua resurssien haaskauksena.
”Terho unohtaa, että Ruotsi on Suomen toiseksi suurin vientimaa. Sen lisäksi moni suomalaisista työnantajista on yhteispohjoismaalaisia yrityksiä. On kummallista, ettei Terho ymmärrä ruotsin kielen taitojen olevan suomalaisten kilpailuvaltti”, Anna-Maja Henriksson sanoo.

Yhteispohjoismainen sähköinen henkilöllisyys ottaa askeleen eteenpäin

Väestörekisteriviranomaiset eri pohjoismaassa voisivat hyväksyä toistensa sähköiset henkilöllisyydet.

Mietinnössä Pohjoismainen neuvosto suosittelee jäsenmaiden hallitusten toistensa kansalaisvarmenteensa hyväksymistä.

Sen lisäksi haluttiin, että Pohjoismaiden ministerineuvosto alkaisi selvittää pankkien ja elinkeinoelämän kanssa, millä tavalla henkilötunnuksia ja henkilövarmennetta voitaisiin käyttää toisessa pohjoismaassa.

Näkeekö hallitus Pohjoismaiset mahdollisuudet?

- Meille Pohjoismaissa on luonnollista turvata demokratia ja oikeusvaltioperiaate sekä kunnioittaa kansainvälisiä sopimuksia. Siksi meillä on yhteinen tehtävä puolustaa näitä perusteita jokapäiväisessä poliittisessa työssä, eikä ainoastaan juhlapuheissa. Mikä on hallituksen visio Pohjoismaista ja miten Suomen rooli koetaan? Tämä olisi tärkeää kansalaisten saada tietää, puheenjohtaja Henriksson sanoo.

Pohjoismainen yhteistyö tärkeää EU:ssa

Kasvava joukko valtionpäämiehiä kuuluu EU-myönteiseen ja liberaaliin ALDE-perheeseen, mikä antaa toivoa sille, että EU:n suunta voi kääntyä.

EU on nyt jäsenyysaikamme suurimman haasteen edessä. Ei ainoastaan Brexit, vaan myös Puolan ja Unkarin kaltaisten maiden huolestuttava kehitys uhkaavat EU:n tulevaisuutta. RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonin mukaan EU:n pohjoiset jäsenmaat Suomi, Ruotsi ja Tanska voivat yhdessä tehdä paljon nyt kun uutta EU:ta luodaan.

Pohjoismaiden aika on nyt

- Aika on kypsä pohjoismaisen yhteistyön syventämiselle ja vahvistamiselle. Epävarman maailmanpoliittisen tilanteen seurauksena tarvitsemme samalla tavalla ajattelevia ystäviä, joilla on aito halu parantaa globaalia tilannetta. Tarvitsemme ystäviä, jotka pitävät yksilön oikeuksia ja vapauksia protektionismia ja eristäytymistä tärkeämpinä, sanoo RKP:n puheenjohtaja ja kansanedustaja Anna-Maja Henriksson.

Ajatus pohjoismaisesta kansalaisuudesta elää

- Pohjoismaista ulottuvuutta voi, ja tulee, parantaa. Siksi nyt on myös pohjoismaisen kansalaisuuden aika, sanoo RKP:n puheenjohtaja ja kansanedustaja Anna-Maja Henriksson.

Henriksson, joka myös toimii Pohjoismaiden neuvoston jäsenenä, on tänään edistänyt pohjoismaista kansalaisuutta. Pohjoismaiden neuvosto kokoontui tänään Oslossa ja yksi kokouksen kuumimmista aiheista oli jäsenaloitteen pohjoismaisesta kansalaisuudesta edistäminen.

Pohjoismaiden asia on meidän

Tapaamisen aikana puheenjohtajat keskustelivat muun muassa turvallisuuspoliittisesta tilanteesta, maahanmuuttopolitiikasta ja EU:n tulevaisuudesta, sekä pohjoismaisen yhteistyön tärkeydestä näissä asioissa.

- Maidemme ulko- ja turvallisuuspoliittiset haasteet ovat yhteisiä ja olen siksi tyytyväinen siitä hyvästä dialogista, joka sisarpuolueidemme välillä vallitsee, sanoo Lööf.

Henriksson kannattaa Lundbergia Pohjoismaiden neuvoston presidentiksi

Lundberg on Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsen ja toimi vuosina 2011-2015 maakuntapäivien puhemiehenä. Hän on Pohjoismaiden neuvoston keskiryhmän puheenjohtaja ja hänellä on pitkä kokemus pohjoismaisesta yhteistyöstä.

- Iloitsen että saan olla mukana ehdottamassa Britt Lundbergia Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajaksi. Hänellä on vankka kokemus pohjoismaisesta yhteystyöstä ja tarvittavat ominaisuudet johtamaan Pohjoismaiden Neuvostoa menestyksekkäästi, sanoo Anna-Maja Henriksson, kansanedustaja ja RKP:n puheenjohtaja sekä Pohjoismaiden neuvoston jäsen.

Pages

Subscribe to RSS - Pohjoismaat