SFP-RKP | 24.04.2017
Anna-Maja Henrikssonin mukaan kaikkein huolestuttavinta ruotsin kielen opetusta kokeilua koskevassa uutisessa ei ole jo hallitusohjelmassa päätetty kokeilu itsessään, vaan että se osoittaa mikä on hallituksen politiikan tärkeysjärjestys.
SFP-RKP | 24.04.2017
RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson asettuu ehdolle jatkokaudeksi. Henriksson on toiminut puheenjohtajana vuoden.
SFP-RKP | 22.04.2017
Hallituksen esitetyn valinnanvapausmallin lausuntokierros sisälsi murhaavaa kritiikkiä koko sote-uudistusta kohtaan. Esimerkiksi kaikkiaan 80 % vastaajista oli sitä mieltä, että hallituksen tavoittelemat säästöt eivät tule toteutumaan.
SFP-RKP | 22.04.2017
Perussuomalaisten tapa jarruttaa hallituksessa ammattikoulutuksen suurta uudistusta vaatimuksellaan laajentaa vapaaehtoisen kouluruotsin kokeilua puhuu selkeää kieltään.
SFP-RKP | 20.04.2017
Sote-uudistus tuo kunnille merkittäviä taloudellisia seurauksia. Suuri osa kuntien tehtävistä siirtyy maakunnille, kuten myös suuri osa tuloista. Jäljelle jäävät muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluiden kiinteistöt.
SFP-RKP | 18.04.2017
Ryhmäpuheenjohtaja Stefan Wallin ja RKP:n puolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson keskustelevat Sipilän kanssa Kesärannassa tiistaina iltapäivällä.
SFP-RKP | 10.04.2017
125 223 ääntä 52 kunnassa on RKP:n paras kuntavaalitulos sitten vuoden 1996. Pohjanmaalla RKP:n tulos ei ole ollut näin hyvä sitten vuoden 1992 kuntavaalien.
SFP-RKP | 07.04.2017
Ruotsalainen eduskuntaryhmä on sopinut tapaamisen pääministeri Juha Sipilän (kesk) kanssa heti pääsiäisen jälkeen (18.4). Kesärannassa puolue tulee esittämään ehdotuksia työllisyyden parantamiseksi.
SFP-RKP | 07.04.2017
Utsjoen seurakunta esitti piispan kehotuksesta kesällä 2016, että sille myönnettäisiin taloudellinen erityisasema ainoana saamelaisenemmistöisenä seurakuntana Suomessa.
SFP-RKP | 06.04.2017
RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson vaatii hallitusta turvamaan neuvolapalvelut kaikissa kunnissa myös sote-uudistuksen jälkeen.

Pages