SFP-RKP

Viktigt att persontrafiken på Hangö-Karis -banan kan tryggas i budgeten

- Därigenom kan medlen styras till kommunernas kulturverksamhet och till olika förmånstagare inom konst,litteratur, teater, film och ungdomsarbete.
Rosendahl berörde också beskattningen men konstaterade att skattegraden som helhet inte kan sänkas utan motsvarande nedskärning eller effektivering inom den offentliga sektorn. Han påpekade att strukturella reformer i beskattningen behövs för att undanröja s.k. flitfällor.
- Skattesystemet borde utvecklas så att det lockar till investering, forskning och företagsamhet, påpekade Rosendahl.

Svenska riksdagsgruppens ordförande Ulla-Maj Wideroos: Äntligen förlängs studiestödet till 60 månade

Ulla-Maj Wideroos är glad över att Svenska riksdagsgruppens förslag fick understöd;- De som berörs av beslutet är sådana som studerar till arkitekt, landskapsarkitekt, diplomingenjör, magister i psykologi, magister i bildkonst och musikmagister, berättar gruppordförande Wideroos.
- Beslutet innebär nu en ekonomisk lättnad under slutet av studietiden och minskar trycket på att både jobba och studera samtidigt, motiverar Wideroos.

Parlamentet får inte äventyra lotsningsverksamheten

Med stor oro ser jag på Europaparlamentets behandling av direktivet om tillträde till marknaden för hamntjänster, säger Astrid Thors. Kommissionens förslag inkluderar lotsningstjänster och att de skall utsättas för konkurrens. På parlamentets bord ligger ett förslag att direktivet inte skulle gälla bara hamnområden utan också anslutande vattenvägar. Därmed skulle direktivet få en dramatiskt större betydelse i Finland.

Gällande omröstningen i det tillfälliga utskottet för humangenetik och annan ny teknik inom den moderna medicinen

GÄLLANDE OMRÖSTNINGEN I DET TILLFÄLLIGA UTSKOTTET FÖR HUMANGENETIK OCH ANNAN NY TEKNIK INOM DEN MODERNA MEDICINEN

En kommentar efter omröstningen den 6 november av förslaget till resolution, som det tillfälliga utskottet för humangenetik utarbetat, vars slutliga ståndpunkt motsätter sig finansiering av forskning på embryonala stamceller:

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP