SFP-RKP

Veronmaksajien rahoilla ei saa pelata uhkapeliä

Korkein hallinto-oikeus on uudistusta koskevassa lausunnossa katsonut, että varminta olisi lähettää esitys Brysseliin.

Hallitus myöntää omassa lakiesityksessään, että ”täysin varmaa vastausta siitä, millainen on esitettävän valinnanvapausjärjestelmän EU –valtiontukioikeudellinen luonne, on mahdotonta antaa.” Esityksessä todetaan myös muun muassa, että ” Slovakian järjestelmästä tehty tuore ratkaisu (T-216/15) kasvattaa riskiä siihen, että Suomen valinnanvapausjärjestelmän voitaisiin tulkita olevan ainakin osittain taloudellinen.”

SFP i Helsingfors: Cecilia Ehrnrooth ställer upp för omval

- Som det nu ser ut har vi tre val framför oss under det närmaste året, av vilka landskapsvalet är redan i oktober. Det finn ännu många öppna frågor gällande landskapsreformen och dessa vill jag vara med och påverka tillsammans med kretsstyrelsen. Hur den svenska social- och hälsovården ska ordnas, hur närservice ska tryggas för helsingforsare och hur de olika regionerna inom hela landskapet ska vara representerade är några av de viktiga frågor vi ska lyfta fram, säger Cecilia Ehrnrooth.

Regina Koskinen vill bli kretsordförande i Egentliga Finland

– Vi har flera viktiga val på kommande och jag vill vara med och leda kretsen till valsegrar. Jag ställer upp för att bevaka våra gemensamma intressen i landskapet, säger Koskinen. Det förestående landskapsvalet ska, av allt att döma, hållas redan i oktober i år. Riksdagsvalet hålls under våren 2019.

— Det är två viktiga val som vi ska förbereda oss väl inför. Vi ska se till att genomföra goda kampanjer – och vinna valet.

Enligt Koskinen är lokalavdelningarna i nyckelposition för en lyckad valrörelse.

SFP i Helsingfors: ”Den svenskspråkiga servicen får inte glömmas bort”

-SFP i Helsingfors vill vara med och påverka hur landskapsreformen tar sig uttryck i helsingforsarnas och nylänningarnas vardag. Trots att vi ställer oss kritiska till reformen över lag, så är det nu som vi kan vara med som värnare av svenskspråkig service, tryggande av närservice och att det finns olika regionala lösningar och påverkningsmöjligheter för invånarna, säger SFP i Helsingfors kretsordförande Cecilia Ehrnrooth.

Adlercreutz haluaa ympäristöystävällisempää rakentamista

- Jopa 40 % suomalaisten päästöistä tulee asumisesta, eli tällä saralla löytyy paljon parannettavaa. Puurakentaminen on ilmastoteko, sillä puinen pientalo varastoi 30 tonnia hiilidioksidia. On tärkeää, että käytämme puutamme pitkäikäisiin puutuotteisiin varsinkin nyt, kun metsien hakkuumääriä tullaan lisäämään. Meidän tulee keventää puurakentamisen normeja ja edistää puun käyttöä rakennusmateriaalina, Adlercreutz sanoo.

Pages

Subscribe to RSS - SFP-RKP