SFP:s partidag
Partidagen

Nyheter

24.6.2016 | SFP-RKP

Emot de sista opinionsundersökningarna – och förhoppningarna – har Storbritannien röstat för ett utträde ur EU. Ingen vet vad det innebär men en sak är säker: det innebär mer än utmaningar, det innebär stora problem.

23.6.2016 | SFP-RKP

Finlands linje i frågan om Storbritanniens EU-medlemskap har varit otydlig.

22.6.2016 | SFP-RKP

22.6.2016 stadsstyrelsemedlem Marcus Rantala. Anförandet är i sin helhet på båda språken.

22.6.2016 | SFP-RKP

Veronica Rehn-Kivi från Grankulla blir riksdagsledamot i Svenska riksdagsgruppen från den 1 augusti. Rehn-Kivi efterträder Carl Haglund, som har beviljats befrielse från sitt uppdrag i riksdagen.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi