SFP:s partidag
Partidagen

Nyheter

30.5.2016 | SFP-RKP

Helsingfors får en stark och livskraftig svenskspråkig servicehelhet för småbarnsfostran, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och Arbis.

26.5.2016 | SFP-RKP

SFP:s vice ordförande, rektor Nicke Wulff ställer upp för omval under partidagen i Åbo.

26.5.2016 | SFP-RKP

Kriterierna för närståendevårdarnas ersättning varierar mellan kommunerna. Ett mer rättvist system behövs, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

25.5.2016 | SFP-RKP

Det första världstoppmötet om humanitärt bistånd avslutades igår. Mötet ordnades under FN:s ledning i Istanbul. Från Finland deltog statsminister Juha Sipilä samt ministrarna Lenita Toivakka och Hanna Mäntylä.

Partikansliet

Telefon (09) 693 070
PB 430, 00101 Helsingfors
Adress:
Simonsgatan 8 A, 00100 Helsingfors
info@sfp.fi